SalatulDjanazah

De Niyyah (intentie)

De intentie wordt voor het gebed opgezegd:

Ik heb de intentie genomen om de salat-ul-djanazah te gaan verrichten, tezamen met 4 takbiers.

De lofprijzingen zijn uitsluitend voor Allah de Almachtige, de zegenbeden zijn voor de heilige profeet Mohammed, moge er vrede en zegeningen op hem rusten en de smeekbedes zijn voor de overledene. Ik verricht dit gebed achter deze imam, met mijn gezicht gericht naar de kaaba gericht:

Vervolgens zegt de imam met een luide stem “Allahu Akbar”

De handen worden opgeheven en de handen worden gevouwen net als in het dagelijkse gebed.

Vervolgens reciteert de imam in stilte:
“Subhanak-Allahhumma wa-bi hamdika wa-ta-bara-kasmuka wata aala djadduka wa jalla-thana-uka wa-laa ilaha ghairuk”

Daarna zegt de imam de tweede takbier op “Allahu Akbar”

(de handen blijven steeds gevouwen) en reciteert men:
“Allahumma salli ‘alaa Muhammadin, wa ‘alaa aali Muhammadin kamaa sallaita ‘alaa Ibraheema wa ‘alaa aali Ibraheema innaka hameedun majeed”

“Allahumma baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin,kamaa baarakta ‘alaa Ibraheema wa ‘alaa aali Ibraheema innaka hameedun majeed

Daarna zegt de imam de derde takbier op “Allahu Akbar”

(de handen blijven steeds gevouwen) en reciteert men:

“Allahummagh-firli hayyinaa, wa mayyitinaa, wa shaahi-dinaa, wa ghaa-i-binaa, wa sa-ghee-rina wa kabee-rinaa wa zaka-rinaa wa unsaanaa,

Allahumma man ah-yaitahu-minnaa, fa-ah-yihi alal-islaam, wa man ta-waffai-tahu fatawaffahu ‘alal-eemaan. Allahumma la tahrimnaa ajrahu wa,laa taf-tina ba’dahu.

Tenslotte zegt de imam de vierde takbier op “Allahu Akbar”

Daarna geeft hij “Assalamu ‘alaikum wa rahmatullaah.”

(en laat men de handen los)

 

Imam Aboe Daawoed)